ข่าว : เลขาธิการประกันสังคม ห่วงใยลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุรถเทลเลอร์ชนเสาไฟฟ้า ขณะเดินทางจะไปทำงานที่จังหวัดนครปฐม

06 กุมภาพันธ์ 2566

เลขาธิการประกันสังคม ห่วงใยลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุรถเทลเลอร์ชนเสาไฟฟ้า

ขณะเดินทางจะไปทำงานที่จังหวัดนครปฐม

          ตามที่มีข่าวการเกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์บรรทุกลูกจ้างชนเสาไฟฟ้า ขณะเดินทางจะไปทำงานที่จังหวัดนครปฐม ณ บริเวณหน้าร้านเมตตาภัทรวัสดุ หมู่ที่ 1 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 12 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นั้น

          นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตน สั่งการให้นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และนางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประสบเหตุดังกล่าวโดยด่วน ซึ่งจากตรวจสอบพบว่า ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวม 13 ราย เป็นผู้มีสัญชาติกัมพูชา ทำงานให้กับบริษัท เอ็มดีซี. ดีเวลล็อปเม็นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 139/25 ซ.คู้บอน 27 แยก 25 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ประเภทกิจการ ก่อสร้าง ได้รับงานก่อสร้างสะพานบริเวณตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีลูกจ้างเสียชีวิต จำนวน 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 12 ราย เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลห้วยพลู และโรงพยาบาลนครปฐม โดยในจำนวนนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ การประสบอันตรายดังกล่าวเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ดังนี้

          1. กรณีลูกจ้างเสียชีวิต จำนวน 1 ราย มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ดังนี้

              - ค่าทำศพเป็นเงิน 50,000 บาท

              - เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน มีกำหนด 10 ปี

          2. กรณีลูกจ้างที่บาดเจ็บหรือประสบอันตราย จำนวน 12 ราย มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ดังนี้

              - ค่ารักษาพยาบาลพยาบาลเบื้องต้นเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท

              - ค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างไม่เกิน 1 ปี

              - ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ (หากมีการสูญเสียอวัยวะ) ร้อยละ 70 ของการสูญเสียไม่เกิน 10 ปี

โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และนางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมลูกจ้างผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าว พร้อมมอบของให้กำลังใจจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งพร้อมจะให้การช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนทุกสัญชาติให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่พึงได้รับโดยเร็วที่สุด

…………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน